فرم درخواست همکاری

استخدام

فرم استخدام و همکاری شرکت توسعه ارتباط کیمیا نقش جهان
نام و نام خانوادگی(ضروری)
ترجیحا با حروف انگلیسی وارد شود
ترجیحا با حروف انگلیسی وارد شود
آخرین مدرک تحصیلی(ضروری)
شغل درخواستی(ضروری)
بصورت کامل وارد شود
در مورد سوابق کاری و توانمندی های خود بصورت کامل توضیح دهید
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۱۰ MB.