شرکت توسعه ارتباط کیمیا نقش جهان برای تکمیل کادر خود به افراد متخصص در زمینه های مختلف نیازمند است.

✅ با تکمیل فرم، اولین قدم جهت یافتن شغل را برداشته اید.

✅ ما رزومه شما را بررسی کرده و با شما تماس خواهیم گرفت.

✅ خواهشمندیم فرم را به صورت کامل و دقیق تکمیل نمایید تا در اولویت قرار بگیرید.

✅ همچنین میتوانیم رزومه تان را با دیگر مدیران شرکت ها به اشتراک بگذاریم تا هرچه زودتر شغل موردنظر خود را پیدا کنید.

✅ ساعت کاری به صورت دلخواه بدون محدودیت زمانی و مکانی

✅ انجام کار به صورت دور کاری امکان پذیر است

✅ با آرزوی موفقیت و دیدار شما